OlviGent 09/225.46.44

Je bent op zoek naar een goede school waar je een degelijke beroepsopleiding kan volgen?
Als je bij ons komt schoollopen, zorgen we er samen voor dat je tevreden bent met je keuze.

OLVIGent staat garant voor praktijkgericht en kwalitatief beroepsonderwijs op maat van elke leerling.

Neem gerust de tijd om een kijkje te nemen op onze site en contacteer ons indien je meer wil weten.

1ste leerjaar B

De overstap van het lager onderwijs naar het middelbaar is een grote verandering. Voor de leerlingen in 1B proberen we die stap te verkleinen door het aantal leerkrachten per klas te beperken. Dit is mede mogelijk door het feit dat twee vakken bijna de helft van het aantal lesuren vult: Nederlands en Techniek.

7 uur Nederlands per week lijkt veel, maar is noodzakelijk als voorbereiding op de latere jaren. Er wordt vooral veel aandacht geschonken aan de vaardigheden: luisteren, lezen, schrijven en spreken, daarnaast komen ook heel wat schooltaalwoorden aan bod: woorden die in heel veel vakken aan bod komen en dus belangrijk zijn om de onderwerpen in andere lessen te begrijpen.

Tijdens de lessen Nederlands komen ook heel wat sociale vaardigheden aan bod. De leerlingen leren over gevoelens en behoeften praten en hoe ze op een respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan.

De tweede hoofdbrok van het lessenrooster wordt gespendeerd aan de lessen Techniek. Deze lessen zijn, samen met het vak Maatschappelijk Vorming, een verderzetting van de lessen Wereldoriëntatie in het lager onderwijs. De leerlingen ontdekken hun talenten door doorheen het schooljaar te werken binnen zes verkenningsgebieden: Verzorging-Voeding, ICT, hout/metaal, elektriciteit, schildertechnieken en mode. Ze nemen ook deel aan een project rond sociale media en verkennen mogelijke beroepen in het Beroepenhuis.

Samen met de algemene vakken krijgen we zo een goed beeld van welke richting een leerling uit 1B kan uitgaan in zijn/haar verdere schoolloopbaan.

Buiten de lessen zijn er ook nog heel wat nevenactiviteiten speciaal voor de leerlingen van 1B. Zo worden alle leerlingen op de eerste dag van het schooljaar met hun ouders op school verwacht voor een ontbijt en kennismaking met de school en leerkrachten. Vroeg in het begin van het schooljaar wordt ook ingezet op elkaar leren kennen en teambuilding, zoals op de meerdaagse en tijdens de Dag van de Jeugdbeweging.

Lessentabel

VakkenAantal uur
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming3
Muzikale opvoeding1
Natuurwetenschappen2
Nederlands7
Frans2
Plastische opvoeding3
Wiskunde4
Techniek6
TOTAAL32
1B 1B