OlviGent 09/225.46.44
Welkom op OLVIGent

1ste leerjaar B

De overstap van het lager onderwijs naar de middelbare school is een grote verandering. Voor de leerlingen in 1B proberen we die stap te verkleinen door het aantal leerkrachten per klas te beperken en de leerkrachten vakoverstijgend te laten samenwerken.

In het basislessenpakket voorzien we 1 uur remediëring Nederlands en 1 uur remediëring Techniek.

Via extra aandacht voor Nederlands willen we alle leerlingen ondersteunen om de basisdoelstellingen Nederlands te bereiken. Leerlingen die geen nood hebben aan extra ondersteuning dagen we uit om hun taalvaardigheid nog te vergroten. In de lessen Nederlands oefenen we alle vaardigheden: luisteren, lezen, schrijven en spreken. We besteden ook veel aandacht aan schooltaalwoorden die belangrijk zijn om de onderwerpen in andere lessen te begrijpen. Hoe sterker je bent in Nederlands, hoe beter je immers voorbereid bent op de hogere leerjaren.

In 1B voorzien we ook een extra lesuur Techniek. In dit vak ontdekken de leerlingen doorheen het schooljaar hun talenten en interesses voor verschillende beroepen. Het extra uur geeft ons meer ruimte om de leerlingen te helpen bij de zoektocht naar een juiste studiekeuze.

In het klasuur focussen we op sociale vaardigheden. De leerlingen leren over gevoelens en behoeften praten en hoe ze op een respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan.

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen de leerlingen van 1B op het moment dat ze zich inschrijven ook kiezen tussen 2 uur project Beweging of project Expressie. In deze projecten gaan de leerlingen op een actieve en creatieve manier aan de slag met hun talenten. Op die manier verhoogt ook hun welbevinden en hun studiemotivatie.

In 1B zijn er buiten de lessen er ook nog heel wat nevenactiviteiten. Zo verwelkomen de leerkrachten op de eerste dag van het schooljaar de leerlingen samen met hun ouders met een gezellig ontbijt. Van bij het begin van het schooljaar zetten we ook in op elkaar leren kennen en op teambuilding onder andere via de meerdaagse klasuitstap.

Lessentabel

Vakken Aantal uur
Taal en maatschappelijke ontwikkeling
Engels 1
Frans 2
Maatschappelijke vorming 3
Nederlands 4
Nederlands Plus 1
Technische en wetenschappelijke ontwikkeling
Wiskunde 4
Natuur en ruimte 3
Techniek 4
Techniek Plus 1
Creatieve en persoonlijke ontwikkeling
Muziek 1
Beeld 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Keuzepakket
Art Mix / Move Mix 2
Klasuur 1
TOTAAL 32


STUDIEAANBOD