OlviGent 09/225.46.44
Welkom op OLVIGent

2de graad Organisatie en logistiek

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Lessentabel 3de & 4de jaar Organisatie en logistiek

Vakken 3O&L 4O&L
Artistieke vorming 1 1
Engels 2 2
Frans 4 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands + MAVO 7 7
Wiskunde 2 -
Wiskunde + Natuurwetenschappen - 2
Organisatie en logistiek 12 12
TOTAAL 32 32


STUDIEAANBOD