OlviGent 09/225.46.44
Welkom op OLVIGent

3de graad Grootkeuken

De leerlingen leren lekker en gezond koken, gebruik makend van verschillende kooktechnieken en dat voor een grote groep gasten. Ze leren in team gerechten voorbereiden en bereiden. Ze leren eindproducten bewaren en verdelen. Ze houden rekening met de regels van veiligheid, hygiëne en afvalbeleid. Ze doen aan continue prijs- en kwaliteitsbewaking.

De focus in de richting Grootkeuken ligt op het competentieontwikkelend leren in concrete contexten gericht op de grootkeuken- en cateringsector. Daarvoor worden voldoende lesuren praktijk op school uitgetrokken, evenals stages en andere vormen van werkplekleren in grootkeukens van bedrijven en instellingen uit de profit en de social-profitsector.

Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 3de graad bso. De logische onderbouw is de 2de graad “Restaurant en keuken”. Maar ook een instap vanuit andere studierichtingen uit de 2de graad Voeding of de 2de graad Personenzorg behoren tot de mogelijkheden. Wie echter uit een ander studiegebied komt, moet wel bereid zijn om fundamentele achterstanden weg te werken. Leerlingen kiezen de studierichting "Grootkeuken bso 3de graad" omdat zij graag georganiseerd werken in de keuken van een instelling, een onderneming of een cateringbedrijf, waar de toekomstige arbeidsvoorwaarden anders liggen dan in de horecasector.

Lessentabel 6GK

Vakken Aantal uur
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project Algemene Vakken 4
Grootkeuken (inclusief stage) 22
TOTAAL 32


STUDIEAANBOD