OlviGent 09/225.46.44
Welkom op OLVIGent

3de graad Logistiek assistent

in ziekenhuizen en zorginstellingen

In het vijfde jaar LA worden de leerlingen voorbereid op werken als logistiek assistent in een woonzorgcentrum. Ze verkennen de leefwereld van de oudere zorgvrager en leren bij over zijn fysische en psychische gezondheid. Ze doen dit aan de hand van een aantal projecten. Zo organiseren ze animatie en maaltijd op school, maar gaan ook zelf op bezoek in woonzorgcentra en dagcentra. In tweede trimester volgt dan een stage. Tien weken lang draaien onze leerlingen twee dagen per week mee in een woonzorgcentrum.

De leerlingen worden ook voorbereid op werken in de voedingssector waar ze ondersteunend taken in de keuken uitvoeren: groenten kuisen, tafels dekken, opdienen en afruimen.

Dit wordt in de praktijk omgezet vroeg in het zesde jaar wanneer de leerlingen op stage gaan in de voedingsdienst. Gedurende een zestal weken assisteren ze twee of drie dagen per week in een cafetaria, broodjeszaak of restaurant.

Tijdens het zesde jaar LA leren de leerlingen werken met de zieke zorgvrager als voorbereiding op tewerkstelling in een ziekenhuis. Ze leren verschillende ziektebeelden kennen leren omgaan met de specifieke noden van de zieke zorgvrager.

Daarnaast ontdekken ze ook de ontwikkeling en leefwereld van de jonge zorgvrager om aan de slag te gaan in een kinderdagverblijf. De leerlingen gaan in de loop van het schooljaar dan ook twee keer een tiental weken op stage: eerste twee dagen per week in een ziekenhuis, later op het jaar in een kinderdagverblijf of opnieuw een woonzorgcentrum.

Lessentabel 6LA

Vakken Aantal uur
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 2
Project Algemene Vakken 4
Organisatiehulp (inclusief stage) 20
TOTAAL 32


STUDIEAANBOD