OlviGent 09/225.46.44
Welkom op OLVIGent

7de jaar Business Support

In het specialisatiejaar Business Support ligt de focus op klantgericht handelen en teamwork, twee kernkwaliteiten voor wie zich op de arbeidsmarkt begeeft. Gedurende het hele jaar moeten de leerlingen leren samenwerken in verschillende situaties. Zo richten ze een minionderneming op waarin ze zelf een product ontwikkelen en aan de man proberen brengen. Ze denken hier voor een beperkt businessplan uit, denken na over verpakking en publiciteit en organiseren enkele verkoopmomenten en verkopen via hun eigen webshop.

Alle kennis en vaardigheden die ze hiervoor nodig hebben worden uitgebreid verkend in de lessen. Zo leren ze werken met een ERP-omgeving, het systeem dat alle bedrijfsprocessen (aankoop, verkoop, …) met elkaar verbindt. Ze leren verkooptechnieken aan, klantenservice en klachtenbehandeling en verkoop in de showroom of aan de balie. Daarnaast leren ze ook werken met professionele software om publicaties en presentaties te maken.

Omdat je pas echt met klanten leert omgaan in de praktijk vertrekken de leerlingen al in het eerste semester op blokstage voor drie weken in de retailsector, waar ze vooral in de klantendienst terecht komen. Na deze drie weken zetten ze deze stage verder één dag per week voor de rest van het schooljaar.

Ook in de rest van het schooljaar staat praktijk centraal. De leerlingen gaan op bezoek naar een beurs, testen hun vaardigheden en stressbestendigheid in enkele assessments en gaan in gesprek met bedrijfsleiders. Het hele jaar door wordt ook veel aandacht besteed aan het communicatieve: leerlingen staan klanten en partners te woord in het Nederlands, Frans en Engels.

Lessentabel

Vakken Aantal uur
Engels 2
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project Algemene Vakken 4
Ondernemend project 2
Business Support (inclusief stage) 16
TOTAAL 30


STUDIEAANBOD