OlviGent 09/225.46.44
Welkom op OLVIGent

7de jaar Organisatie-assistentie

In het zevende jaar Organisatie-assistentie bouwen de leerlingen verder op de competenties die ze hebben verworven in het vijfde en zesde jaar logistiek assistent, maar werken in complexere situaties. Ze worden voorbereid op het werken in een ziekenhuis met patiënten met psychische problemen en een lichamelijke of mentale handicap.

Tijdens hun stage in het ziekenhuis krijgen ze meer verantwoordelijkheid, moeten ze zelfstandiger kunnen werken en zelfs een team aansturen. Ze lopen ook stage in een grootkeuken i.f.v. de lessen voedingsdienst.

Er wordt voor de leerlingen ook tijdens de lesuren een cursus EHBO georganiseerd met de mogelijkheid tot het behalen van het diploma EHBO.

Op regelmatige tijdstippen open de leerlingen onder middag ook een oefenrestaurant waar ze maaltijden bereiden voor de leerkrachten.

Lessentabel

Vakken Aantal uur
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 2
Project Algemene Vakken 4
Organisatie-assistentie inclusief stages 18
TOTAAL 30


STUDIEAANBOD