OlviGent 09/225.46.44
Welkom op OLVIGent

Duaal leren in de 3de graad

Vanaf schooljaar 2024-2025 biedt OLVI-Gent duaal leren aan in het 5de en 6de jaar voor de richtingen:

  • ► Assistentie in Wonen, Zorg en Welzijn,
  • ► Haarverzorging,
  • ► Organisatie, Onthaal en Sales,
  • ► Grootkeuken en catering

Duaal leren biedt leerlingen de kans om hun theoretische kennis in de praktijk te brengen. Het legt een sterkere link tussen onderwijs en arbeidsmarkt en helpt jongeren de stap naar werk te maken.Waarom duaal leren?

Duaal leren heeft drie belangrijke doelstellingen:

  • ► een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
  • ► het voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom,
  • ► en het verlagen van jeugdwerkloosheid.


Wat is duaal leren?

Voltijds onderwijs

Duaal leren is een voltijdse opleiding (voltijds engagement!), geen leerlingenstage.

Werkplekleren

Leerlingen verwerven nieuwe competenties op de werkplek, de meest doorgedreven vorm van werkplekleren.

Geïntegreerd traject

Het combineert algemene vorming, praktijkgerichte vorming en een werkplekcomponent, en levert een identieke studiebekrachtiging.STUDIEAANBOD

Profiel

Voor wie is duaal leren?

Leerlingen die arbeidsbereid zijn

Leerlingen die voldoen aan de voltijdse leerplicht en gemotiveerd zijn om te leren op de werkvloer ► willen

Leerlingen die arbeidsrijp zijn

Leerlingen die competent zijn om te participeren en te leren op de werkvloer ► kunnen

Aanloopfase

Leerlingen die nog niet arbeidsrijp zijn, maar wel (op termijn) arbeidsbereid.