OlviGent 09/225.46.44
Welkom op OLVIGent

3de graad Onthaal, organisatie en sales

Deze richting is nieuw in het vijfde jaar vanaf schooljaar 2023-2024 in navolging van de onderwijsvernieuwing. Vanaf schooljaar 2024-2025 wordt deze richting ook in het zesde jaar ingericht.

Onthaal, organisatie en sales is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten-en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Lessentabel 5OOS

Vakken Aantal uur
Duits 1
Engels 2
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming + Nederlands 5
Wiskunde 2
Onthaal, organisatie en sales (inclusief stage) 16
TOTAAL 32


STUDIEAANBOD